Bank Nieruchomości

Cisza nocna. W jakich godzinach obowiązuje cisza nocna w bloku?

 

Cisza nocna w bloku. Od której godziny? Czy cisza nocna obowiązuje w Polskim prawie? 

 

Cisza nocna to termin, do którego często się odwołujemy. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że dowolna osoba zapytana o godziny, w których trwa cisza nocna, odpowie, że obowiązuje ona w ramach czasowych od 22:00 do 6:00 rano. I prawdopodobnie byłaby to prawidłowa odpowiedź, choć warto podkreślić, że termin ciszy nocnej, obowiązuje jedynie w ramach tych niepisanych zasad, ponieważ Polski ustawodawca nie określił konkretnie, w jakich czasach obowiązuje cisza nocna. Nasuwa się w takim razie pytanie - jak należycie i prawidłowo należy odnosić się do zasad ciszy nocnej? W tym artykule określimy, czym jest cisza nocna, oraz postaramy się odpowiedzieć, w jakich godzinach ustawowo obowiązuje, opierając się przy tym na różnych regulacjach i przepisach.

 

Cisza nocna - definicja prawna 

 

Pojęcie ciszy nocnej należy uznać za jedynie umowne. Dlaczego? Ponieważ w rzeczywistości jest to tylko efekt wewnątrz ustrojowych stosunków, które właściwie nigdy nie zostały prawnie sprecyzowane w sposób jasny i przejrzysty. Zatem w jakich przepisach należy dopatrywać się próby określenia godzin, w których obowiązuje cisza nocna? Względną odpowiedź daje kodeks pracy, a także kodeks postępowania karnego. Pewną odpowiedź daje także kodeks cywilny i kodeks wykroczeń. Czynnikiem wspólnym dla wszystkich tych regulacji jest fakt, iż zamiast terminu ciszy nocnej, posługują się one innymi, odrębnymi terminami, takimi jak chociażby pora nocna i porządek społeczny.

 

Cisza nocna według przepisów ustawy. 

 

Pora nocna według kodeksu pracy

 

Kodeks pracy to zbiór przepisów określający prawa pracowników i pracodawców. Kodeks pracy w Polsce został uchwalony 26 czerwca 1974. Według niego, za porę nocną uznaje się godziny od 21:00 do 7:00 rano. 

 

Pora nocna według kodeksu postępowania karnego

 

Inną regulacją, która podobnie jak Kodeks Pracy używa terminu „pora nocna” jest kodeks postępowania karnego. ”KPK”, czyli kodeks postępowania karnego to ustawa, która reguluje zasady postępowania w przypadku procesów, a także postępowanie przed sądami w sprawach karnych. Według tej normy prawnej pora nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00 rano, co mówiąc wprost, najbardziej odpowiada przyjętemu zwyczajowi oraz normom obowiązującym w społeczeństwie.

 

Kodeks cywilny a cisza nocna. Co znajdziemy na ten temat w kodeksie cywilnym?


Kodeks cywilny stanowi akt normatywny oraz agregat regulacji, które określają stosunki cywilno-prawne pomiędzy osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi. W kontekście podejmowanego tematu nie posługuje się on ani terminem „ciszy nocnej” ani nie używa stosowanej przez wcześniej opisane regulacje takie jak kodeks pracy i kodeks postępowania karnego, terminu „pory nocnej”. Zamiast tego, kodeks cywilny wykorzystuje i wprowadza pojęcie „porządku domowego”. Niestety, to byłoby na wszystko, ponieważ kodeks ten nie formułuje w sposób bezpośredni ani nawet pośredni, ram godzinowych, w których porządek domowy miałby obowiązywać.

 

Ustawy regulujące rynek nieruchomości a cisza nocna. Ustawa o właśności lokali i ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Tutaj, podobnie jak w przypadku kodeksu cywilnego, również nie znajdziemy odpowiedzi na nasze pytanie. Ani ustawa o własności lokali, ani ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie wprowadza żadnych przedziałów czasowych, które określałyby ciszę nocną, porządek domowy, lub spoczynek nocny.

 

Cisza nocna nie jest jednoznacznie określona prawnie. Czy w takim razie oznacza to, że ta zasada nie funkcjonuje?

 

Biorąc pod uwagę brak zdefiniowanego pojęcia ciszy nocnej, mogłoby się wydawać, że jest to martwy przepis i nic nie stoi na przeszkodzie, by przykładowo w nocy, funkcjonować w taki sam sposób jak przez resztę dnia. Jest to błąd. Dlaczego? Ponieważ jeśli mówimy o ciszy nocnej w bloku, to należy wziąć pod uwagę, że mieszkając w bloku tworzymy z innymi mieszkańcami wspólnotę mieszkaniową. Porządku społecznego w blokach i mieszkaniach pilnują spółdzielnie mieszkaniowe, a także zarządcy nieruchomości. Ich obowiązkiem jest dopilnowanie i dążenie do sytuacji, w której wszyscy mieszkańcy żyją ze sobą w harmonii, przestrzegając zasad współżycia w społeczeństwie. W tym celu spółdzielnie wprowadzają lub mogą wprowadzić kilka regulacji w celu zapewnienia i usprawnienia utrzymania należytego porządku domowego. W jaki sposób? Przykładowo, wprowadzają wewnętrzne regulaminy determinujące zasady i obowiązki mieszkańców danego osiedla lub bloku mieszkalnego. W tym także te, które określają godziny ciszy nocnej, czyli takie, w których powinna obowiązywać “cisza”. Wprowadzone przez spółdzielnie mieszkaniowe, a także zarządców nieruchomości zasady, najczęściej zostają ogłoszone poprzez wywieszenie informacji na klatce schodowej, miejscach ogólnodostępnych na osiedlu, lub zostają rozesłane za pomocą tradycyjnej poczty, albo poczty elektronicznej. Oznacza to zatem, iż zanim zdecydujemy się na urządzenie imprezy w naszym mieszkaniu, lepiej wcześniej zapoznać się z zasadami obowiązującymi w naszym bloku lub osiedlu. 

 

Naruszenie ciszy nocnej a mandaty. Czy można otrzymać mandat za zakłócanie ciszy nocnej?

 

Tak. Za naruszenie ciszy nocnej można otrzymać mandat, nawet jeżeli nie jest ona w sposób przejrzysty określona w przepisach prawa, a jej istnienie wynika tylko z wprowadzonych w danej wspólnocie regulacji. Oznacza to, że w czasie szeroko pojętego spoczynku nocnego, nie można przeprowadzić remontu, słuchać głośno muzyki, lub chociażby przeprowadzić mniejszą domówkę, lub imprezę. Gdy funkcjonariusze zostaną już wezwani na miejsce, w którym dochodzi do zakłócenia ciszy nocnej, najczęściej odwołują się do artykułu 51 przepisów kodeksu wykroczeń, która określa odpowiedzialność, a także kary wiążące się z zakłócaniem porządku społecznego. Artykuł 51 kodeksu wykroczeń brzmi w sposób następujący: „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. W sytuacji i miejscu, gdzie zostało zgłoszone zakłócanie porządek społecznego przez innych lokatorów bloku, do obowiązków funkcjonariuszy lub sądu, należy już określenie czy dany przypadek podlega pod wykroczenie związane z zakłócaniem ciszy nocnej.

 

Podsumowanie

 

Tak, termin „cisza nocnej” to przepis, który nie jest w sposób jasny określony w polskim prawie. Tak, ramy czasowe „ciszy nocnej” są bardzo niejednoznaczne. Jednak biorąc pod uwagę ogólnie przyjęte zasady spoczynku nocnego, a także porządku społecznego, można śmiało uznać, że cisza nocna to taka pora, w której po prostu da się założyć, że zachowywanie się głośniej, może prowadzić do zakłócenia normalnego funkcjonowania innych mieszkańców. I należy tej zasady przestrzegać, ponieważ w innym przypadku, przyjdzie nam za to ponieść odpowiedzialność.

 

Zobacz też: 

Skarga na uciążliwego sąsiada - do kogo złożyć?

 

 

    Udostępnij

Komentarze

Brak komentarzy - bądź pierwszym użytkownkiem, który skomentuje ten artykuł

Aby dodać komentarz, zarejestruj się

Zarejestruj się

Popularne artykuły

Obrazek opisujący artykuł zatytułowany na portalu bank-nieruchomosci.pl

Worki Big Bag - czym są? Do czego służą?

 Worki Big Bag to uniwersalne rozwiązanie w przemyśle transportowym i magazynowym, które odg ...

Obrazek opisujący artykuł zatytułowany na portalu bank-nieruchomosci.pl

Znak D-40 - Strefa zamieszkania - co oznacza i jakie przepis...

 W wielu miejscach, takich jak duże osiedla mieszkaniowe, tereny z gęstą zabudową jednorodz ...