Bank Nieruchomości

Ile jest domów na świecie?

 

W związku z gwałtownym wzrostem ludności i rozwojem gospodarczym w ostatnich latach, liczba domów bardzo się zwiększyła. Jednak różne kraje charakteryzują się różnymi trendami dotyczącymi budowy domów i wielkości mieszkań, a także różnym poziomem dostępności mieszkań. W niektórych krajach brakuje dostępu do mieszkań dla znacznej części ludności, co prowadzi do problemów z bezdomnością. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie ile jest domów na świecie oraz przedstawimy różnice w ich rozmieszczeniu w różnych częściach globu. Ile osób mieszka średnio w każdym domu? Które kontynenty cechują się największą liczbą domów? Ile osób jest bezdomnych? Sprawdzamy. 

 

Co rozumiemy jako dom?

 

Zanim określimy, ile jest domów na świecie, musimy na początku zdefiniować, w jaki sposób i co należy rozumieć pod pojęciem “domu”. Słownik języka polskiego definiuje dom jako „budynek przeznaczony na mieszkania lub zakłady pracy”, a także “mieszkanie lub pomieszczenie, w którym się mieszka”. Na potrzeby tego artykułu rozszerzymy to pojęcie o wszelkiego rodzaju budynki, w których ludzie mieszkają, z wyjątkiem pomieszczeń wspólnych, takich jak hotele, pensjonaty, instytucje i obozy i inne miejsca noclegowe, w których mieszkają ludzie.

Definicja ta jest zgodna z definicją stosowaną przez Komisje Statystyczną ONZ. Liczby zawarte w artykule „Zasady i zalecenia dotyczące spisów ludności i mieszkań, wersja 2” opublikowanym przez ten podmiot, będą stanowiły bazę i źródło, dzięki któremu postaramy się odpowiedzieć na pytania zawarte w tym artykule.

 

Ile domów jest na świecie?

 

Według stanu na 2021 r. na świecie jest około 2,3 miliarda domów.

 

Które kraje i kontynenty mają najwięcej domów?


 

Najludniejszym krajem na świecie są Chiny (1,40 miliarda mieszkańców). I tak też, jak można się spodziewać, największą liczbę domów także wykazują Chiny (około 658 mln). Na drugim końcu skali, jedne z najmniejszych krajów na świecie - Bermudy i Liechtenstein,  również mają najmniejszą liczbę domów (odpowiednio 28 314 i 16 700). Te statystyki wystarczą by wykazać, że naturalnie istnieje korelacja między populacją a liczbą domów w danym kraju. 

 

Pod względem kontynentów i regionów liczba domów przedstawia się następująco: Afryka - 260 mln domów; Azja - 1,3 mld domów; Australia - 13 mln domów; Karaiby - 12 mln domów; Ameryka Środkowa – 43 mln domów; Europa - 242 mln domów; Bliski Wschód - 34 mln domów; Ameryka Północna – 148 mln domów; i Ameryka Południowa: - 125 mln domów.Które kraje mają największe gospodarstwa domowe?


To ważne pytanie i kwestia. Choć możemy stwierdzić, że istnieje klarowna korelacja liczby domów z populacją danego kraju, to zależność ta jest daleka od dokładnej. Dlaczego? Ponieważ ta zależność dodatkowo jest uzależniona od takich kwestii jak poziom dobrobytu danego kraju, wielkość rodziny i obecność wielopokoleniowych rodzin w jednym gospodarstwie domowym. Czynniki te różnią się w zależności od miast na całym świecie.

Biorąc pod uwagę te czynniki, najmniejszą wielkością gospodarstw domowych cechują się kraje europejskie. Najniższy współczynnik osób przypadających na jedno gospodarstwo domowe osiągnęły Niemcy - tylko 2,05 osoby na gospodarstwo domowe.

Kraje z największymi gospodarstwami domowymi pochodziły głównie z Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu. Krajem, który wykazuje statystycznie największe gospodarstwa domowe jest Senegal, gdzie przypada średnio 8,66 osoby na jedno gospodarstwo domowe.
 

Jak dużo ludzi na świecie jest bezdomnych?

 

Niestety, nie każdy człowiek na świecie ma na tyle szczęścia, by zostać zaliczonym do tych statystyk. Według raportu ONZ z 2005 roku około 100 milionów ludzi na całym świecie było bezdomnych. 78 milionów z nich znajdowało się w samych Indiach (!).

Liczby dotyczące bezdomności teoretycznie mogą być jeszcze wyższe w zależności od tego, jaką definicję bezdomności stosujemy. Przykładowo, w Australii bezdomność jest definiowana jako nie obejmująca tylko osoby, które mówiąc wprost “żyją na ulicy”, ale także każdą osobę, która mieszka w niebezpiecznym i niepewnym pod kątem budowlanym miejscu.  lub takie osoby, którzy nie mają stałego miejsca zameldowania.

Niektóre szacunki sugerują, że gdyby tego typu definicje były używane na skalę światową, wskaźnik bezdomności mógłby wynosić około 1,5 miliarda ludzi. 

 

Zobacz też:

TOP 10 największych domów na świecie

TOP 10 najciekawszych nieruchomości na świecie

Największy dom na świecie - Antilia

 

 

    Udostępnij

Komentarze

Brak komentarzy - bądź pierwszym użytkownkiem, który skomentuje ten artykuł

Aby dodać komentarz, zarejestruj się

Zarejestruj się

Popularne artykuły

Obrazek opisujący artykuł zatytułowany na portalu bank-nieruchomosci.pl

Jak zdobyć uprawnienia budowlane w Polsce?

Uprawnienia budowlane są podstawą do wykonywania samodzielnych prac technicznych z zakresu budowni ...

Obrazek opisujący artykuł zatytułowany na portalu bank-nieruchomosci.pl

Jak Wybrać Idealne Biuro Nieruchomości? Poradnik dla Kupuj...

 Rynek nieruchomości, z jego zawiłościami i pułapkami, może być trudny do zrozumienia, zw ...