Bank Nieruchomości

Ile jest domów na świecie?

Ile jest domów na świecie?

 

 

Jaka jest liczba domów na świecie, biorąc pod uwagę że na świecie żyje blisko 8 miliardów ludzi? Ile osób mieszka średnio w każdym domu? Które kontynenty mają największą liczbę domów? Ile osób jest bezdomnych? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule. 

 

Co rozumiemy jako dom?

 

Zanim określimy, ile jest domów na świecie, musimy na początku zdefiniować w jaki sposób i co będziemy rozumieli pod pojęciem “domu”. Słownik Języka Polskiego definiuje dom jako „budynek przeznaczony na mieszkania lub zakłady pracy”, a także “mieszkanie lub pomieszczenie, w którym się mieszka”. Na potrzeby tego artykułu rozszerzymy to pojęcie o wszystkie rodzaje budynków (w tym bloki mieszkalne), w których mieszkają ludzie, z wyjątkiem wspólnych pomieszczeń mieszkalnych, takich jak hotele, pensjonaty i inne domy noclegowe, instytucje i obozy.

Definicja ta jest zgodna z definicją stosowaną przez Komisje Statystyczną ONZ. Liczby zawarte w artykule „Zasady i zalecenia dotyczące spisów ludności i mieszkań, wersja 2” opublikowanym przez ten podmiot, będą stanowiły bazę i źródło dzięki któremu postaramy się odpowiedzieć na pytania zawarte w tym artykule.

 

Ile domów jest na świecie?

 

Według stanu na 2021 r. na świecie jest około 2,3 miliarda domów.

 

Które kraje i kontynenty mają najwięcej domów?


 

Najludniejszym krajem na świecie są Chiny (1,40 miliarda mieszkańców). I tak też, jak można się spodziewać, największą liczbę domów także wykazują Chiny (około 658 mln). Na drugim końcu skali, jedne z najmniejszych krajów na świecie - Bermudy i Liechtenstein,  również mają najmniejszą liczbę domów (odpowiednio 28 314 i 16 700). Te statystyki wystarczą by wykazać, że naturalnie istnieje korelacja między populacją a liczbą domów w danym kraju. 

 

Pod względem kontynentów i regionów liczba domów przedstawia się następująco: Afryka - 260 mln domów; Azja - 1,3 mld domów; Australia - 13 mln domów; Karaiby - 12 mln domów; Ameryka Środkowa – 43 mln domów; Europa - 242 mln domów; Bliski Wschód - 34 mln domów; Ameryka Północna – 148 mln domów; i Ameryka Południowa: - 125 mln domów.Które kraje mają największe gospodarstwa domowe?


To ważne pytanie i kwestia. Chociaż istnieje klarowana korelacja liczby domów z populacją danego kraju, to zależność ta jest daleka od dokładnej. Zależne jest to od takich rzeczy, jak bogactwo, wielkość rodziny i obecność wielopokoleniowych rodzin w jednym gospodarstwie domowym. Czynniki te różnią się w zależności od miast na całym świecie.

Biorąc pod uwagę te czynniki, najmniejszą wielkością gospodarstw domowych cechują się kraje europejskie. Najniższym współczynnikiem osób przypadających na jedno gospodarstwo domowe osiągnęły Niemcy - tylko 2,05 osoby na gospodarstwo domowe).

Kraje z największymi gospodarstwami domowymi pochodziły głównie z Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu. Krajem, który wykazuje statystycznie największe gospodarstwa domowe jest Senegal, gdzie przypada średnio 8,66 osoby na jedno gospodarstwo domowe.
 

Jak dużo ludzi na świecie jest bezdomnych?

 

Niestety, nie każdy człowiek na świecie ma na tyle szczęścia by zostać zaliczonym do tych statystyk. Według raportu ONZ z 2005 roku około 100 milionów ludzi na całym świecie było bezdomnych. 78 milionów z nich znajdowało się w samych Indiach (!).

Liczby dotyczące bezdomności teoretycznie mogą być jeszcze wyższe w zależności od tego jaką definicję bezdomności stosujemy. Przykładowo, w Australii bezdomność jest definiowana jako obejmująca nie tylko osoby, które mówiąc wprost “żyją na ulicy”, ale także każdą osobę, kto mieszka w niebezpiecznym i niepewnym pod kątem budowlanym pomieszczeniu, lub takie osoby, którzy nie mają stałego miejsca zameldowania.

Niektóre szacunki sugerują, że gdyby tego typu definicje były używane na skalę światową, wskaźnik bezdomności mógłby wynosić około 1,5 miliarda ludzi. 


 

    Udostępnij

Komentarze

Brak komentarzy - bądź pierwszym użytkownkiem, który skomentuje ten artykuł

Aby dodać komentarz, zarejestruj się

Zarejestruj się

Popularne artykuły

Obrazek opisujący artykuł zatytułowany na portalu bank-nieruchomosci.pl

Jak zobaczyć swój dom na Google Maps?

 Twój dom na Google Maps. Jak znaleźć i zobaczyć swój dom na Google Maps? Słysz ...

Obrazek opisujący artykuł zatytułowany na portalu bank-nieruchomosci.pl

Najdroższe domy na świecie - TOP 10 (Ranking 2022)

TOP 10: Najdroższe domy na świecie. Jaki jest najdroższy? Jak wygląda top 10 najdroższych ...

Dołącz już dziś

Miej udział w dynamicznie rozwijającym się rynku nieruchomości