Bank Nieruchomości

Dla Agencji i pośredników nieruchomości - Eksport ogłoszeń - FAQ

 

 

Podstawowe kwestie

 

 

Dla kogo przewidziane jest konto dla agencji?

Konto takie jest przewidziane dla agencji oraz biur nieruchomości.


Jak założyć konto dla agencji i rozpocząć współpracę?

Konto dla agencji/pośrednika nieruchomości można założyć bezpłatnie poprzez wypełnienie formularza klikając w ten link

Przy wypełnianiu formularza należy wybrać rodzaj używanego przez Państwa programu CRM. Po utworzeniu konta system wygeneruje dane dane do eksportu (login oraz hasło) automatycznie. 

Aktywacja usługi i przekazanie danych dostępowych następują niezwłocznie. Wysłane są one w sposób automatyczny na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-email.

 

Na jaki okres zawiązywana jest współpraca?
 

Po rejestracji, zawarta zostaje umowa na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie.

 

 

Wystawienie ogłoszenia

 

 

Czym jest “wystawienie”?

Wystawieniem określamy wystawienie jednego, unikalnego ogłoszenia, a także jego przedłużenie w następnym cyklu rozliczeniowym, jeżeli ogłoszenie nie zostanie usunięte.

Ogłoszenia przedłużają się automatycznie do momentu otrzymania dyspozycji o usunięciu z programu CRM.

Edycja ogłoszenia (np. zmiana ceny, tytułu, opisu) nie powoduje naliczenia wystawienia.

Ważne: Liczba wystawień w danym cyklu rozliczeniowym nie zawsze będzie równa liczbie aktywnych ogłoszeń. Usunięcie ogłoszenia po jego dodaniu nie spowoduje zmniejszenia wystawień w aktualnym cyklu rozliczeniowym. 

 

Przykład:


Agent A rejestruje swoją agencję na portalu 1 stycznia. Następnie, tego samego dnia  wystawia 60 ofert, a po 3 tygodniach usuwa 10 z nich. Liczba wystawień w okresie rozliczeniowym dla stycznia wynosi w takim wypadku 60, i za taki przedział zostanie naliczona opłata.

50 aktywnych ofert agenta przedłuża się automatycznie w Lutym. Agent dodaje 30 ofert, i usuwa wszystkie ogłoszenia(czyli 80). Liczba wystawień wyniesie wtedy 80. 

 

Czym jest ‘unikalne ogłoszenie’?

Jest to ogłoszenie z przypisanym niepowtarzalnym identyfikatorem (zwyczajowo nazywanym numerem oferty), które jednoznacznie je identyfikuje. Takie identyfikatory są generowane przez programy CRM i na ich podstawie oferty są rozróżniane. Przykładowe identyfikatory: 2353211, ​​Esti922746, 3213/75236/OMS.

 

Czy zmiany w obrębie już wystawionego ogłoszenia powodują naliczenie wystawienia?

Nie.

 

Jak obliczana jest liczba wystawień w danym cyklu rozliczeniowym?
 

Na liczbę wystawień w danym cyklu rozliczeniowym składają się dwa następujące czynniki:

- Wystawienia z poprzedniego cyklu rozliczeniowego, dla których nie otrzymaliśmy dyspozycji usunięcia z programu CRM. 

- Wystawienia nowych ofert w danym cyklu rozliczeniowym.

 

 

Opłaty

 


Jak wygląda naliczanie opłat? Czy można wyeksportować swoje ogłoszenia za darmo?

Darmowy limit to 50 wystawień w danym cyklu rozliczeniowym. Gdy limit zostanie przekroczony, pod koniec cyklu zostanie naliczona opłata zgodna z cennikiem, dostępnym pod tym linkiem

 

Skąd mogę wiedzieć, ile aktualnie będę musiała/a zapłacić?

W celu zapoznania się z aktualną liczbą unikalnych wystawień, po zalogowaniu się na konto do którego przypisany jest eksport, wystarczy przejść do zakładki “Eksport - Cykle rozliczeniowe” po lewej stronie ekranu (na zdjęciu poniżej oznaczone czerwonym kwadratem), a następnie zapoznać się z informacjami zawartymi w tym module. 

Zakładka z aktualnym cyklem rozliczeniowym rozwinie się automatycznie (zaznaczone kolorem zielonym). Znajdują się tam informacje o czasie trwania cyklu oraz licznik wystawień. Szczegółową listę wystawień można pobrać do pliku XLSX (Excel) klikając na ikonkę programu Excel, zaznaczoną na zdjęciu kolorem jasnoniebieskim. 

W celu określenia, jaką kwotę będziesz musiał zapłacić, odnieś aktualną liczbę wystawień do naszego cennika dostępnego pod tym linkiem. 

 

Czy mogę ustawić limit wystawień eksportu na portalu bank-nieruchomosci.pl?

Ze względu na specyfikę eksportów, nie mamy możliwości ograniczenia z naszej strony liczby wystawień na portal. W związku z tym każda współpracująca agencja lub pośrednik nieruchomości zobowiązany jest do samodzielnego monitorowania liczby wystawień. Monitorować liczbę wystawień można przechodząc do zakładki eksport, po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie bank-nieruchomosci.pl
 

 

Cykl rozliczeniowy

 

 

Czym jest cykl rozliczeniowy?

Jest to ustalany dla każdego partnera powtarzalny 30-dniowy okres, na podstawie którego dokonywane jest rozliczenie za świadczoną w tym okresie usługę eksportu.

 

Kiedy rozpoczyna się cykl rozliczeniowy?

Cykl rozliczeniowy rozpoczyna się w momencie aktywacji usługi - rejestracji konta przez formularz rejestracyjny dla agencji lub biur nieruchomości.

 

 

Kwestie związane z fakturą

 

 

W jaki sposób wystawiane są faktury? Kiedy są one wysyłane?

Faktury wystawiane są z dołu, na koniec cyklu rozliczeniowego. Fakturę prześlemy na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym - oczywiście tylko w przypadku gdy przekroczony został limit darmowych 50 wystawień. 

 

Jak zmienić dane do faktury?

W celu zmiany danych do faktury, prosimy o kontakt z nami pod adresem email - biuro@bank-nieruchomosci.pl.

 

Mam zastrzeżenia co do wystawionej faktury bądź raportu - chciałbym/chciałabym złożyć reklamację. Jak można to zrobić?

W przypadku zastrzeżeń co do wystawionej faktury, prosimy o kontakt z nami pod adresem email - biuro@bank-nieruchomosci.pl.

 

 

Kwestie techniczne

 

 

Jakie oprogramowania CRM obsługujecie?

Jesteśmy zintegrowani, i obsługujemy eksport z oprogramowań takich jak m.in:
ASARI CRM, Esti CRM, IMO, MediaRENT, Agencja5000, i inne.

 

Co zrobić, gdy podczas trwającej współpracy zmieniliśmy program CRM na inny?

Daj nam znać poprzez email na adres biuro@bank-nieruchomosci.pl 
Usuniemy twoje dotychczasowe ogłoszenia, a także wygenerujemy nowy login oraz hasło do eksportu. 

 

Przerwy techniczne i gwarancja usługi - czy mogą wystąpić?

Dokładamy wszelkich należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie naszych sług. Z uwagi jednak na złożoność oraz stopień skomplikowania usługi, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza naszą kontrolą, możliwe jest wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób dostępność usług. W takim przypadku podejmiemy  wszelkie pozostające w naszych możliwościach działania mające na celu zapewnienie ograniczenie negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

 

 

Kwestie związane z ogłoszeniem
 

 

Jakie ogłoszenia można eksportować na portal Bank Nieruchomości?

Dozwolone jest eksportowanie wszystkich typów ogłoszeń nieruchomości zlokalizowanych na terytorium RP. Ogłoszenia z krajem innym niż Polska nie zostaną dodane na stronę. 

 

Czy ogłoszenia wystawione manualnie na portalu bank nieruchomości są zaliczane do puli wystawień z eksportu?

Nie. Ogłoszenia wystawione przez interfejs na portalu są bezpłatne. Wystawienie nalicza się tylko i wyłącznie w momencie otrzymania dyspozycji dodania ogłoszenia przez funkcję eksportu. 


Czy mogę dokonywać zmian w ogłoszeniach eksportowanych bezpośrednio na portalu?

Tak. Należy mieć jednak na uwadze że każda zmiana naniesiona w programie CRM nadpisze manualną zmianę na portalu. 

 

Posiadam w swoim portfolio ogłoszenia z walutą inną niż polski złoty. Czy takie ogłoszenie zostanie wystawione na stronie?

Tak. Kwoty podane w walutach obcych zostaną przekonwertowane na ich ekwiwalent w złotówkach przy użyciu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu otrzymania dyspozycji o wystawieniu/aktualizacji ogłoszenia, i zaokrąglone do cyfry jedności. 

 

Posiadam w swoim portfolio ogłoszenia z lokalizacją znajdująca się poza granicami Polski. Czy takie ogłoszenie zostanie wystawione na stronie?

Nie. Przy otrzymaniu dyspozycji wystawienia takiego ogłoszenia zostanie ono pominięte - nie będzie wystawione na stronie i zaliczane na poczet liczby wystawień w danym cyklu rozliczeniowym. 

 

Co się dzieje, gdy osoba zainteresowana ogłoszeniem prześle wiadomość przez formularz kontaktowy?
 

W takim przypadku, na adres e-mail przypisany do ogłoszenia zostanie przesłana wiadomość wysłana przez użytkownika. Dodatkowo, na numer telefonu który jest przypisany do konta zostanie także przesłana wiadomość informująca o tym. Sposób powiadomienia o nowej wiadomości, możecie Państwo wybrać w panelu użytkownika przechodząc do zakładki “Powiadomienia”. 

 

 

Kontakt

 

Jak mogę się skontaktować? 


W sprawach związanych z realizacją postanowień naszej współpracy, zgłaszania reklamacji, wystawiania faktur VAT, prowadzenia rozliczeń oraz do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych skontaktuj się z nami pod adresem e-mail biuro@bank-nieruchomosci.pl

 

 

Rezygnacja ze współpracy
 

Wypowiedzenie umowy

 

Strony mogą wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rozpoczętego okresu rozliczeniowego.

 

Jak zrezygnować z współpracy?

W przypadku chęci rezygnacji ze współpracy, prosimy o kontakt z nami pod adresem email - biuro@bank-nieruchomosci.pl.