Bank Nieruchomości

Syndyk sprzeda działki w Pełczycach

Pełczyce, zachodniopomorskie

2 000 000 PLN

Syndyk sprzeda działki w Pełczycach | Zdjęcie główne
Syndyk sprzeda działki w Pełczycach | Zdjęcie 1

Opis

Syndyk  KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS S.A. w upadłości likwidacyjnej

ogłasza  pisemny przetarg  na sprzedaż  dwóch nieruchomości  z wolnej ręki

1.nieruchomość w Pełczycach ul. Dworcowa,  dz. nr 339 o pow. 1,7246 ha, KW SZ1C/00004103/7 zabudowana niedokończonym obiektem produkcyjnym ( szkielet hali )  o pow. zabudowy 11.895,77 m2,za cenę nie niższą niż: 2.000.000,00 złotych netto.

2. nieruchomość  niezabudowana w Pełczycach ,  dz. nr 338/7 o pow. 5,0630 ha, KW SZ1C/00029091/0  za cenę nie niższą niż:  350.000,00 złotych netto.

Działki nr 339 i 338/7 graniczą ze sobą.

Oferty składać należy do dnia19.04.2024r. na adres  syndyka  (71-450 Szczecin, ul. Chopina 22 ) jak i Sędziego Komisarza ( Sąd Rejonowy Szczecin Centrum   XII Wydział Gospodarczy, 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 19) z podaniem sygnatury akt XII  GUp 33/15 z dopiskiem oferta zakupu nieruchomości , wskazaniem nr KW i ceny za poszczególne nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy Korporacji Budowlanej KOPAHAUS S.A w upadłości likwidacyjnej prowadzony w Alior Bank nr PL 49 2490 0005 0000 4600 6105 5903, Kod SWIFT banku: ALBPPLPW, w  wysokości 10% ceny sprzedaży netto z dopiskiem „Wadium – Przetarg XII GUp 33/15”

Oferent winien złożyć dodatkowo pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanych nieruchomości oraz potwierdzenie uiszczenia wadium.

Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawierania umowy  bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Koszty transakcji ponosi  Kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo do rozpatrywania tylko takich ofert, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i Sędziego Komisarza.

Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru oferty , czy też unieważnienia przetargu .

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży dostępne są  w siedzibie syndyka Szczecin 71-450, ul. Chopina 22 , tel.  501 165 656 , 798 970 044,rf.syndyk@gmail.com

Informacje o nieruchomości

  • Cena: 2 000 000

  • Powierzchnia: 17,246.00 m2

  • Ogłoszenie od: Osoby prywatnej

  • Sypialnie: 0

  • Łazienki: 0

  • Nieruchomość: Działka

  • Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

  • Data wygaśnięcia: 04-07-2024

Informacje dodatkowe

Udostępnij ogłoszenie

Lokalizacja

Pełczyce, zachodniopomorskie

Wyświetlenia