Bank Nieruchomości

Konkurs na sprzedaż udziałów w nieruchomościach

Braniewo, warmińsko-mazurskie

16 800 PLN

Konkurs na sprzedaż udziałów w nieruchomościach | Zdjęcie główne
Konkurs na sprzedaż udziałów w nieruchomościach | Zdjęcie 1
Konkurs na sprzedaż udziałów w nieruchomościach | Zdjęcie 2
Konkurs na sprzedaż udziałów w nieruchomościach | Zdjęcie 3
Konkurs na sprzedaż udziałów w nieruchomościach | Zdjęcie 4
Konkurs na sprzedaż udziałów w nieruchomościach | Zdjęcie 5
Konkurs na sprzedaż udziałów w nieruchomościach | Zdjęcie 6

+9

Opis

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza PIERWSZY konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki:

- udziału w wysokości 1/2 prawa własności nieruchomości lokalowej -lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 32,6 m2 do którego przynależy pomieszczenie piwniczne, położonego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Sawity 11, obręb Sawity, gmina Pieniężno, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie, dla którego Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1B/00024988/3 wraz ze związanym z lokalem mieszkalnym udziałem wynoszącym 17/1000 części we współwłasności nieruchomości gruntowej (działki nr 70/10) oraz częściach wspólnych i urządzeniach budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr EL1B/00015065/1;

- udziału w wysokości 1/72 części prawa własności nieruchomości gruntowej (działki nr 70/11) dla której  Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1B/00015064/4:

cena wywoławcza przedmiotowych udziałów w nieruchomościach jest to kwota nie niższa niż16.800,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset złotych 00/100) 

Ważne daty: 

wadium w wysokości 1.680,00 zł (słownie: tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100) należy uiścić - do dnia 27 września 2022 roku ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy) na rachunek bankowy masy upadłości 95 1140 2004 0000 3202 7866 1416 oferta – do dnia  28 września 2022 roku (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka) otwarcie ofert- w dniu 30 września 2022 roku o godz. 10.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Siewnej 1, piętro 1

Link do regulaminu, operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłą oraz zdjęć przedmiotowych nieruchomości:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgpBnELBkoNRdNDTu0w?e=reAgfW

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Informacje o nieruchomości

  • Cena: 16 800

  • Powierzchnia: 32.60 m2

  • Ogłoszenie od: Osoby prywatnej

  • Sypialnie: 0

  • Łazienki: 0

  • Nieruchomość: Mieszkanie

  • Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

  • Data wygaśnięcia: 23-11-2022

Informacje dodatkowe

Udostępnij ogłoszenie

Lokalizacja Braniewo, warmińsko-mazurskie

Wyświetlenia

Podobne nieruchomości

Dołącz już dziś

Miej udział w dynamicznie rozwijającym się rynku nieruchomości