Bank Nieruchomości

Działka inwestycyjna, 2300m2, Słupno, Radzymin

Słupno, wołomiński, mazowieckie

955 000 PLN

Działka inwestycyjna, 2300m2, Słupno, Radzymin | Zdjęcie główne
Działka inwestycyjna, 2300m2, Słupno, Radzymin | Zdjęcie 1
Działka inwestycyjna, 2300m2, Słupno, Radzymin | Zdjęcie 2
Działka inwestycyjna, 2300m2, Słupno, Radzymin | Zdjęcie 3
Działka inwestycyjna, 2300m2, Słupno, Radzymin | Zdjęcie 4

Opis

Biuro nieruchomości DOMIwa oferuje działkę budowlaną o powierzchni 2276 m i wymiarach ok. 34x67m. Mieści się ona w miejscowości Słupno k/ Radzymina, w odległości około 350m od trasy Warszawa-Radzymin (ul. Bohaterów Radzymina 1920) oraz 2500m od trasy S8. Położenie to czyni ją świetną ofertą inwestycyjną. Działka znajduje się na terenie poeksploatacyjnym zrekultywowanym w drugiej połowie lat '90. Obecnie w związku z zakończeniem eksploatacji oraz produkcji materiałów budowlanych obowiązuje par. 33 z planu zagospodarowania z '98 roku. Jest też gotowe nowe studium. Na przełomie lat 2021/2022 planowane jest pierwsze wyłożenie nowego planu, według którego teren ma uzyskać status produkcyjno-usługowy.

Istnieje możliwość podziału działki przed sprzedażą do uzgodnienia w drodze negocjacji z właścicielem.

Działka: - jest płaska, porośnięta trawą, - jest niezabudowana, - ma dostęp do mediów miejskich (wodociąg, prąd, gaz).

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę transakcji: - pomoc w uzyskaniu finansowania, - pomoc prawną, - pomoc w prowadzeniu negocjacji, - pomoc w uzyskaniu potrzebnych dokumentów. Pomoc w zakresie wszelkich spraw związanych z załatwieniem finansowania nieruchomości jest usługą bezpłatną.

722 020 599 to numer, pod którym czekamy na Państwa pytania i możecie Państwo umówić się na obejrzenie działki.

Bardzo polecamy i zapraszamy do oglądania DOMiwa Nieruchomości Mazowieckie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla działki stanowi: Produkcja materiałów budowlanych 1. Przeznaczenie terenu pod funkcję produkcji materiałów budowlanych oznacza się symbolem PB na rysunku planu w skali 1:5000 i na części E rysunku planu w skali 1:1000. 2. Na terenach oznaczonych symbolem PB plan dopuszcza lokalizację obiektów i urządzeń służących produkcji materiałów budowlanych z surowców lokalnych. 3. Warunkiem lokalizacji inwestycji jest sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko, w której zostanie określony wpływ inwestycji na środowisko oraz działania dla eliminacji lub zmniejszenia szkodliwego wpływu inwestycji na środowisko. 4. Występowanie, zasięg i rodzaj uciążliwości obiektów i urządzeń określa się na podstawie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, sporządzonych przez uprawnione osoby i jednostki, z uwzględnieniem zastosowanych technologii oraz wielkości produkcji. 5. Zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń służących produkcji materiałów budowlanych o uciążliwości przekraczającej działkę budowlaną, z wyjątkiem następujących przypadków: 1) gdy strefa uciążliwości zamyka się w granicach terenu przeznaczonego w planie pod produkcję materiałów budowlanych, 2) gdy strefa uciążliwości poza granicami działki budowlanej obejmuje istniejące obiekty i urządzenia tworzące uciążliwość, jak obiekty przemysłu i rzemiosła z wykluczeniem przemysłu i rzemiosła spożywczego, drogi i ulice, place postojowe i inne. 6. Nakazuje się wydzielenie niezbędnej liczby miejsc postojowych dla pojazdów osobowych i transportowych w granicach działki budowlanej. 7. Nakazuje się zachowanie co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej pokrytej roślinnością. 8. W wypadku likwidacji obiektu wynikającej z wyeksploatowania dostępnych złóż surowców mineralnych dopuszcza się lokalizację obiektów rzemiosła, na warunkach określonych w 33. 41 Eksploatacja kopalin 1. Przeznaczenie terenów pod eksploatację kopalń ze złóż oznacza się symbolem PE na rysunku planu w skali 1:5000 i na część E rysunku planu w skali 1:1000. 2. Na terenach oznaczonych symbolem PE dopuszcza się eksploatację iłów oraz piasku i żwiru na podstawie koncesji udzielonej przez Wojewodę Warszawskiego. 3. Nakazuje się stosowanie technologii zmniejszającej szkodliwy wpływ inwestycji na środowisko. 4. Nakazuje się rekultywację terenu po wyeksploatowaniu złóż surowców bezpośrednio po ustaniu eksploatacji. 5. Projekt rekultywacji wymaga uzgodnienia przez Wojewódzką Komisję Ochrony Środowiska. 6. Dla terenów objętych nakazem rekultywacji obowiązują ustalenia 55. $33 Usługi rzemiosła Na terenach plan dopuszcza adaptację, rozbudowę i lokalizację obiektów rzemiosła usługowego lub produkcyjnego. Dopuszcza się lokalizację usług rzemiosła jako obiektu wbudowanego pod warunkiem, że uciążliwość obiektu nie wykracza poza lokal, z zastrzeżeniem ust. 5. Na działkach budowlanych przeznaczonych pod usługi rzemiosła dopuszcza się lokalizację budynku jednorodzinnego lub mieszkania dla właściciela obiektu. W wypadku, gdy obiekt usług rzemiosła jest realizowany jako wbudowany w budynek jednorodzinny właściciela, zasięg uciążliwości obiektu może obejmować działkę budowlaną. Zakazuje się lokalizacji obiektów usług rzemiosła o uciążliwości wykraczającej poza działkę budowlaną w następujących wypadkach.1) w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 2) na terenach, na których plan ustala zabudowę mieszkaniową jako funkcję podstawową. Dopuszcza się lokalizację obiektów usług rzemiosła o uciążliwości wykraczającej poza działkę budowlaną w następujących wypadkach:1) na terenach, na których plan ustala funkcję usług rzemiosła jako funkcję podstawową, 2) na terenach przeznaczonych w planie pod funkcje przemysłowe jako funkcje podstawowe, 3) gdy zasięg uciążliwości obiektu poza granicami działki obejmuje obiekty i urządzenia terenu tworząc uciążliwość, jak obiekty przemysłu, rzemiosła, drogi i ulice, place postojowe i inne. W stosunku do obiektów lokalizowanych w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego krajobrazu obowiązują ustalenia 4 i 5. Nakazuje się zachowanie co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej pokrytej roślinnością, z zastrzeżeniem ust. 8.10.W stosunku do obiektów lokalizowanych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta obowiązują ustalenia 13. 11.Nakazuje się wydzielenie niezbędnej liczby miejsc postojowych dla pojazdów użytkowników w granicach działki budowlanej.

DODATKOWE INFORMACJE: Typ własności: własność Prąd: jest Gaz: miejski Woda: miejska Kształt działki: prostokąt Długość działki: 34 Szerokość działki: 67 Typ działki: inwestycyjna

DANE KONTAKTOWE: Admin Admin biuro@domiwa.nieruchomosci.pl

LINK DO OFERTY: http://domiwa.nieruchomosci.pl/numer/128

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Informacje o nieruchomości

  • Cena: 955 000

  • Powierzchnia: 2,276.00 m2

  • Ogłoszenie od: Agencji

  • Sypialnie:

  • Łazienki:

  • Nieruchomość: Działka

  • Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

  • Data wygaśnięcia: 23-02-2025

Informacje dodatkowe

Informacje o ogłoszeniu dodanym przez agencję

Oferta 128

Opiekun oferty: Admin Admin, tel Brak

Udostępnij ogłoszenie

Lokalizacja

Słupno, wołomiński, mazowieckie

Wyświetlenia