Bank Nieruchomości

Działka budowlana w Markach

Marki, mazowieckie

590 000 PLN

Działka budowlana w Markach | Zdjęcie główne
Działka budowlana w Markach | Zdjęcie 1

Opis

Biuro Nieruchomości DOMiwa oferuje do kupna działkę budowlaną w Markach o powierzchni 2092 m2. Działka w kształcie prostokąta. Teren płaski dojazd drogą utwardzoną, działka nieogrodzona określone warunki zabudowy, położona blisko cmentarza. Działka nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Zgodnie z MPZP przeznaczenie działki jest następujące: 1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 1.1. Przeznaczenie podstawowe Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, z wykluczeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej ; 1.2. Przeznaczenie uzupełniające Drugorzędny układ drogowy ; Otwarte tereny sportu i rekreacji bez urządzeń kubaturowych przekraczających 5% powierzchni terenu ; 1.3. Przeznaczenie dopuszczalne Obiekty podstawowych usług handlu i usług bytowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 200 m2 ; 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 2.1. Powierzchnia biologicznie czynna Minimum 70% dla każdej działki inwestycyjnej; 2.2. Strefy uciążliwości W strefie 50 m od granic cmentarza ustala się zakaz zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów stałego pobytu ludzi ; 2.3. Wysokość zabudowy Maksymalnie do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze ; 20 2.4. Minimalna wielkość działki budowlanej 1200 m2 ; 2.5. Formy parkowania: Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora ; 3. Zasady kształtowania przestrzeni 3.1. Linie zabudowy Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego ; 4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo wodne ; Ustala się ochronę istniejących pojedynczych drzew i zadrzewień o dużych wartościach przyrodniczych ; Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego o ustanowieniu Warszawskiej Strefy Krajobrazu Chronionego dla strefy zurbanizowanej ; 5. Warunki ochrony dóbr kultury W zaznaczonej na rysunku planu strefie archeologicznej, realizacja zabudowy uwarunkowana jest przeprowadzeniem wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ; 6. Infrastruktura techniczna Dopuszcza się lokalizację : - lokalnych przepompowni ścieków ; - stacji transformatorowych 15/0,4 kV ;

Pod numerem 722 020 599 umówicie się Państwo na obejrzenie działki

DODATKOWE INFORMACJE: Typ własności: własność Kształt działki: prostokąt Warunki zabudowy: warunki zabudowy są Typ działki: budowlana

DANE KONTAKTOWE: Admin Admin biuro@domiwa.nieruchomosci.pl

LINK DO OFERTY: http://domiwa.nieruchomosci.pl/numer/178

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Informacje o nieruchomości

  • Cena: 590 000

  • Powierzchnia: 2,092.00 m2

  • Ogłoszenie od: Agencji

  • Sypialnie:

  • Łazienki:

  • Nieruchomość: Działka

  • Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

  • Data wygaśnięcia: 23-02-2025

Informacje dodatkowe

Informacje o ogłoszeniu dodanym przez agencję

Oferta 178

Opiekun oferty: Admin Admin, tel Brak

Udostępnij ogłoszenie

Lokalizacja

Marki, mazowieckie

Wyświetlenia