Bank Nieruchomości

Działka budowlana, inwestycyjna, Ciemne, Radzymin

Ciemne, wołomiński, mazowieckie

2 700 000 PLN

Działka budowlana, inwestycyjna, Ciemne, Radzymin | Zdjęcie główne
Działka budowlana, inwestycyjna, Ciemne, Radzymin | Zdjęcie 1
Działka budowlana, inwestycyjna, Ciemne, Radzymin | Zdjęcie 2
Działka budowlana, inwestycyjna, Ciemne, Radzymin | Zdjęcie 3
Działka budowlana, inwestycyjna, Ciemne, Radzymin | Zdjęcie 4
Działka budowlana, inwestycyjna, Ciemne, Radzymin | Zdjęcie 5
Działka budowlana, inwestycyjna, Ciemne, Radzymin | Zdjęcie 6

+2

Opis

UWAGA! DLA INWESTORÓW POSZUKUJĄCYCH TERENÓW BUDOWLANYCH! Istnieje możliwość złożenia oferty na teren inwestycyjny o powierzchni blisko 9000m2, wymiarach: 265x35m, składający się z 6 działek (patrz dodatkowe zdjęcie).

Media miejskie: prąd po sąsiedzku, woda i kanalizacja w sąsiedniej ulicy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: 16. 1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 2. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: dla fragmentów terenów oznaczonych jako "obszary wymagające rekultywacji" obowiązują przepisy 9 pkt 1. 3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego: 1) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy, remont, nadbudowę, przebudowę i rozbudowę; 2) ustala się, że zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna może być realizowana jedynie w formie zabudowy wolno stojącej; 3) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usługowego, ogranicza się zakres usług do usług podstawowych; 4) dopuszcza się realizację pojedynczego budynku gospodarczego lub garażowego, o maksymalnej powierzchni zabudowy 50 m; 5) ustala się wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 60%, 6) ustala się wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie więcej niż: 40%, 7) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4; 8) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1; 9) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 11 m, z wyjątkiem budynków gospodarczych i garażowych, dla których maksymalna wysokość to 5 m, z zastrzeżeniem przepisów 7 pkt 1; 10) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy według rysunku planu; 11) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych do 42º; 12) ustala się zasady kolorystyki elewacji budynków według przepisów 7; 13) ustala się zasady realizacji ogrodzeń według przepisów 5 pkt 1 i 2. 4. Szczegółowe warunki i zasady scalania i podziału nieruchomości: 1) ustala się minimalną powierzchnię działki: 1.200 m; 2) ustala się minimalną szerokość frontu działki: 16 m. 5. Ustala się zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 1) ogólne zasady modernizacji, przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej według przepisów 13; 2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów sieci miejskich, przebiegających w sąsiedztwie terenów; 3) dopuszcza się zachowanie istniejących na terenie urządzeń infrastruktury technicznej, z możliwością ich przebudowy, oraz realizację nowych urządzeń infrastruktury technicznej. 6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 1) ustala się obsługę terenów od dróg z nimi sąsiadujących; 2) ustala się minimalne wskaźniki miejsc parkingowych: a) 2 miejsca postojowe na każdy lokal mieszkalny, b) proporcjonalnie 2 miejsca postojowe na każde 100 m powierzchni użytkowej usług ale nie mniej niż 1 miejsce postojowe. 7. Ustala się wysokość stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 10%

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą - pod numerem 722 020 599 umówicie się na obejrzenie działki

DODATKOWE INFORMACJE: Typ własności: własność Prąd: jest Kształt działki: prostokąt Długość działki: 265 Szerokość działki: 35 Typ drogi: szutrowa Typ ogrodzenia: brak Typ ulicy: lokalna Typ działki: inwestycyjna

DANE KONTAKTOWE: Admin Admin biuro@domiwa.nieruchomosci.pl

LINK DO OFERTY: http://domiwa.nieruchomosci.pl/numer/218

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Informacje o nieruchomości

  • Cena: 2 700 000

  • Powierzchnia: 9,000.00 m2

  • Ogłoszenie od: Agencji

  • Sypialnie:

  • Łazienki:

  • Nieruchomość: Działka

  • Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

  • Data wygaśnięcia: 23-02-2025

Informacje dodatkowe

Informacje o ogłoszeniu dodanym przez agencję

Oferta 218

Opiekun oferty: Admin Admin, tel Brak

Udostępnij ogłoszenie

Lokalizacja

Ciemne, wołomiński, mazowieckie

Wyświetlenia