Bank Nieruchomości

Działka Budowlana (1376 m2) ul. Dębowa MEDIA (Kotowice)

Kotowice, wrocławski, dolnośląskie

302 720 PLN

Działka Budowlana (1376 m2) ul. Dębowa MEDIA (Kotowice) | Zdjęcie główne
Działka Budowlana (1376 m2) ul. Dębowa MEDIA (Kotowice) | Zdjęcie 1

Opis

Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej-jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu nr 1 i nr 2 symbolem 2.MN, 
dla których obowiązują następujące ustalenia: 
1) Przeznaczenie podstawowe – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, maksymalnie 4 mieszkania w budynku oraz urządzeń towarzyszących. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – jako towarzyszące usługi nieuciążliwe: handel detaliczny, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, usługi świadczone w gospodarstwach domowych, usługi rekreacyjno-turystyczne, w tym agroturystyczne 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska, a także stwarzających uciążliwości dla 2 mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) Lokalne warunki i zasady kształtowania zabudowy i urządzania terenu: a) wysokość nowoprojektowanej, przebudowywanej, odbudowywanej i remontowanej zabudowy nie może przekroczyć 12m licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku, b) ustala się możliwość zabudowy (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) do 40% powierzchni działki budowlanej, c) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ulic i trenów publicznych w odległościach zgodnie z rysunkiem planu, d) ustala się jako obowiązujące do stosowania w budynkach połaci dachowych o spadkach 30-450 , w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy wielospadowe), pokrycie dachów materiałem ceramicznym lub ceramicznopodobnym e) architekturę i charakter zabudowy należy dostosować do zabudowy sąsiedniej, f) zaleca się stosowanie zabudowy niepodpiwniczonej z poziomem parteru wyniesionym ponad teren na wysokość ok. 1,5 m. 

5) W przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla użytkowników stałych i przebywających okresowo,

Media: Prąd, woda w drodze


GORĄCO POLECAM I ZAPRASZAM NA BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ!!!

Cena: 220zl/m2
Interesuje Cię zakup tej nieruchomości?
ZADZWOŃ !! 669 018 535
numer oferty 343/3584/OGS
Expresowy Sprzedawca: Robert Witkowski
e-mail: Robert.Witkowski@homeexpert.pl
Licencja pośrednika odpowiedzialnego zawodowo nr 19883

Informacje o nieruchomości

  • Cena: 302 720

  • Powierzchnia: 1,376.00 m2

  • Ogłoszenie od: Agencji

  • Sypialnie: 0

  • Łazienki: 0

  • Nieruchomość: Działka

  • Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

  • Data wygaśnięcia: 20-10-2023

Informacje dodatkowe

Udostępnij ogłoszenie

Lokalizacja

Kotowice, wrocławski, dolnośląskie

Wyświetlenia