Bank Nieruchomości

Działka blisko Radzymina doskonała na magazyny

Ciemne, wołomiński, mazowieckie

975 000 PLN

Działka blisko Radzymina doskonała na magazyny | Zdjęcie główne
Działka blisko Radzymina doskonała na magazyny | Zdjęcie 1
Działka blisko Radzymina doskonała na magazyny | Zdjęcie 2
Działka blisko Radzymina doskonała na magazyny | Zdjęcie 3
Działka blisko Radzymina doskonała na magazyny | Zdjęcie 4
Działka blisko Radzymina doskonała na magazyny | Zdjęcie 5
Działka blisko Radzymina doskonała na magazyny | Zdjęcie 6

+1

Opis

Biuro Nieruchomości DOMiwa oferuje do kupna dwie działki o łącznej powierzchni 1900m2 w miejscowości Ciemne ok 200m2 od ronda, wjazdu do Radzymina od strony Marek.

Działki o szerokości 33m oraz 60m długości, dojazd drogą nieutwardzoną, media: prąd. Istnieje możliwość zakupu pozostałych działek sąsiadujących. Cały teren będzie miał wówczas powierzchnię 10.500m2 za kwotę: 500zł/m2

Wjazd wówczas od asfaltu od strony Bitwy Warszawskiej. Wymiary 33/625.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone pod usługi, magazyny.

Wyciąg z planu dla działek: 1. Ustala się, że dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.U/P obowiązują następujące zasady zagospodarowania i zabudowy: 2. Przeznaczenie podstawowe: usługi i obiekty produkcyjne. 3. W zakresie warunków urbanistycznych: 1) ustala się realizację obiektów i urządzeń usługowych oraz produkcyjnych, 2) dopuszcza się realizację składów i magazynów, 3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy usługowej i produkcyjnej do 12,0 m, 4) ustala się maksymalną intensywność zabudowy 1,2, 5) parkingi i garaże powinny być zlokalizowane na terenie działki budowlanej lub zespołu działek budowlanych do których inwestor posiada tytuł prawny, wg wskaźnika określonego 20, 6) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:10 a) dachy powinny mieć kolorystykę w odcieniach od ciemnej czerwieni do czerwonawego brązu lub odcieniach szarości i zieleni, b) elewacje budynków powinny mieć kolory pastelowe, białe, szare lub grafitowe. 4. W zakresie ew. scalania, łączenia i podziałów terenów na działki budowlane: 1) zgodnie z ustaleniami 16, 2) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych 2000 m, 3) ustala się, że front nowo wydzielanej działki budowlanej ma być nie mniejszy niż 20,0 m. 5. W zakresie ochrony środowiska, dóbr kultury i szczególnych warunków zagospodarowania terenów: 1) zgodnie z ustaleniami 17, 18, 19, 2) dopuszcza się lokalizację usług uciążliwych i działalności uciążliwej, pod warunkiem zachowania ustaleń 18 pkt. 13, 3) ustala się, że minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej lub zespołu działek budowlanych, do których inwestor posiada tytuł prawny nie może być mniejszy niż 30%. 6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz 20, 2) komunikacja z istniejących i projektowanych dróg wskazanych na rysunku planu, 3) infrastruktura techniczna z istniejącej i projektowanej sieci.

Pod numerem 782 077 003 umówicie się Państwo na obejrzenie działek. Zapraszamy DOMiwa Nieruchomości Mazowieckie

DODATKOWE INFORMACJE: Typ własności: własność Prąd: jest Kształt działki: prostokąt Długość działki: 60 Szerokość działki: 33 Typ drogi: polna Typ ogrodzenia: brak Typ działki: usługowa

DANE KONTAKTOWE: Admin Admin biuro@domiwa.nieruchomosci.pl

LINK DO OFERTY: http://domiwa.nieruchomosci.pl/numer/167

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Informacje o nieruchomości

  • Cena: 975 000

  • Powierzchnia: 1,900.00 m2

  • Ogłoszenie od: Agencji

  • Sypialnie:

  • Łazienki:

  • Nieruchomość: Działka

  • Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

  • Data wygaśnięcia: 23-02-2025

Informacje dodatkowe

Informacje o ogłoszeniu dodanym przez agencję

Oferta 167

Opiekun oferty: Admin Admin, tel Brak

Udostępnij ogłoszenie

Lokalizacja

Ciemne, wołomiński, mazowieckie

Wyświetlenia