Bank Nieruchomości

Jak znaleźć informacje o działce lub o właścicielu działki?

 

 

Jak znaleźć właściciela działki?

 

Chciałbyś dowiedzieć się kto jest właścicielem gruntu, który sąsiaduje z Twoją działką? A może jakaś działka Cię zainteresowała i chciałbyś dotrzeć do informacji kto jest jej właścicielem? Sprawa wygląda prosto w momencie w którym ogłoszenie działki jest dostępne na jakiejś stronie ogłoszeniowej w internecie. Wówczas wystarczy tylko przejść do panelu danych kontaktowych i wykonać jeden telefon lub wysłać wiadomość. Jeśli jednak nie ma jej na żadnym portalu ogłoszeniowym, dotarcie do właściciela działki nie jest aż tak proste, ale dalej jest możliwe. 

Chcąc znaleźć informacje o właścicielu działki lub podmiocie który nią włada, musimy wykonać kilka czynności i przede wszystkim wiedzieć gdzie szukać. W tym poradniku opiszemy jak w łatwy sposób można uzyskać szczegółowe informację o konkretnej działce.

 

Źródło informacji o działce - Geoportal

 

Istnieje kilka rzetelnych i wiarygodnych źródeł w których możemy znaleźć informacje o działce. Jednym z nich jest ewidencja gruntów i budynków. EGiB to rejestr publiczny danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów, budynków i lokali oraz danych dotyczących właścicieli nieruchomości na terenie całej Polski. Jest ona prowadzona przez starostów, co oznacza że w rezultacie za tworzenie tej bazy jest odpowiedzialne aż 380 jednostek starostw powiatowych. W Polsce ewidencja gruntów i budynków jest równoznaczna prawnie z katastrem nieruchomości. Witryną agregującą dane z ewidencji gruntów i budynków jest Geoportal. W celu przejścia do geoportalu, wystarczy kliknąć w ten link.

Geoportal to bogaty zasób informacji dotyczącej każdej działki. Intuicyjna, przejrzysta i dobrze wykonana strona pozwala na stosunkowo łatwe odnalezienie informacji.  Znajdziemy tam informacje takie jak numer działki, jej granice, położenie działki ukazaną w sposób graficzny (mapa), oraz powierzchnię. Dane zawarte w geoportalu są na bieżąco aktualizowane i udostępniane do informacji publicznej. Jedyne nieruchomości które nie zostają tam ujęte, to budynki, których budowa, według przepisów, nie wymaga zgłoszenia lub pozwolenia od odpowiednich organów. 


W momencie w którym uda nam się zidentyfikować i odnaleźć na mapie interesującą nas działkę, wystarczy zapisać numer widniejący pod nazwą “Numer działki”. Ten numer jest o tyle istotny, że stanowi on fundament do realizacji następnego kroku, którym jest ustalenie numeru księgi wieczystej.


Księga wieczysta. Ustalenie numeru księgi wieczystej.

 

Księga wieczysta to ogólnodostępny dokument opisujący stan prawny danej nieruchomości. Znajdujące się w niej dane to między innymi dane identyfikacyjne właściciela, adresu nieruchomości oraz jej powierzchni i przeznaczenia, a także ciążących na nieruchomości hipotek.

 

Wiarygodny interes prawny - powód do otrzymania informacji o właścicielu działki.


Istnieje kilka sposobów dzięki którym możemy dotrzeć do numeru księgi wieczystej mając już numer działki. Pierwszym z nich jest złożenie wniosku do Wydziału Ksiąg Wieczystych we właściwym sądzie rejonowym. Procedura składania wniosku wymusi na nas przedstawienie prawnego interesu do uzyskania numeru działki, np. w celu sprostowania ewentualnych niedogodności z właścicielem sąsiadującej działki. Drugim sposobem na uzyskanie numeru księgi wieczystej jest otrzymanie wypisu z Państwowej Ewidencji Gruntów. Ta ścieżka niewiele różni się od złożenia wniosku do Wydziału Ksiąg Wieczystych, ponieważ ona również wymagać będzie od nas przedstawienie prawnego uzasadnienia dla pozyskania numeru księgi wieczystej. 

Obecnie istnieją także alternatywne sposoby uzyskania numeru księgi wieczystej. Możemy uzyskać numer księgi wieczystej poprzez skorzystanie z usług stron internetowych i firm które takimi rzeczami się zajmują. 

Uzyskanie numeru księgi wieczystej jest absolutnie kluczowe w kwestii ustalenia właściciela działki. W znaczącym stopniu przybliży nas to osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Bez numeru księgi wieczystej, jest niemalże niemożliwym uzyskać szczegółowe informacje o działce.

 

Wykorzystanie numeru księgi wieczystej w celu uzyskania informacji o działce - Baza ksiąg wieczystych. 

 

Jeśli udało nam się uzyskać już numer księgi wieczystej, ostatnim krokiem który nam pozostał  do wykonania to wykorzystanie uzyskanego numeru w bazie ksiąg wieczystych. Baza ta, prowadzona jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przejdziemy na tę stronę klikając w ten link.


Pod polem “Wyszukaj księgę po numerze”, wystarczy wprowadzić numer księgi wieczystej. I właściwie to wszystko. Teraz powinny nam się ukazać poszukiwane przez nas informacje dotyczące określonej działki. Możemy je pobrać lub przeglądnąć za pomocą przeglądarki. Księga wieczysta to dokument na który składa się pięć działów. 

 

Dział pierwszy księgi wieczystej „O”

 

O - ”Oznaczenie nieruchomości”. Tutaj znajdziemy szczegółowe informacje o położeniu nieruchomości, jej powierzchni. Dane te pochodzą ze źródła jakim jest wyrys i wypis z rejestru gruntów.

 

Dział pierwszy księgi wieczystej „Sp”

 

Sp - „Spis praw związanych z własnością”. Wprowadzane są tutaj informacje o własności, współwłasności, użytkowniku wieczystym.

 

Drugi dział księgi wieczystej

 

Oznaczenia właściciela  lub użytkowników wieczystych. W tym dziale znajdziemy także informację odnośnie sposobu nabycia prawa przez osobę, która jest wpisana jako właściciel, użytkownik wieczysty.

 

Trzeci dział księgi wieczystej


W tym dziale znajdziemy takie kwestie jak ograniczenia związane z użytkowaniem nieruchomości, prawa i roszczenia związane z działką, a także umowy przedwstępne i prawa dostępu do urządzeń (np. piec CO, studnia), oraz inne roszczenia związane z działką. ograniczenia w użytkowaniu nieruchomością takie jak wszczęcie egzekucji, wywłaszczenia, upadłości,

 

Czwarty dział księgi wieczystej

 

Tutaj znajdziemy wszelkie informacje związane z  hipoteką - walucie w jakiej jest wyrażona a także kwota hipoteki. Dowiemy się także jaki podmiot jest wierzycielem hipotecznym. 


 

Podsumowanie

 

Stosując się do opisanego sposobu możemy uzyskać informacje na temat niemalże każdej działki. Cały proces znacząco upraszcza posiadanie wiarygodnego i rzetelnego powodu do szukania informacji o danej działce. Dokładna analiza stanu prawnego księgi wieczystej składa się także na część procesu jakim jest analiza nieruchomości, ponieważ pozwala ona między innymi na weryfikację zgodności zapewnień sprzedającego z rzeczywistością. Dzięki temu możemy uniknąć “niespodzianek” i problemów po zakupie gruntu lub nieruchomości.

 

 

    Udostępnij

Komentarze

Brak komentarzy - bądź pierwszym użytkownkiem, który skomentuje ten artykuł

Aby dodać komentarz, zarejestruj się

Zarejestruj się

Popularne artykuły

Obrazek opisujący artykuł zatytułowany na portalu bank-nieruchomosci.pl

Makroekonomiczne i mikroekonomiczne otoczenie - rynek nieruc...

Uwarunkowania ekonomiczne. Otoczenie mikroekonomiczne i makroekonomiczne - rynek nieruchomości ...

Obrazek opisujący artykuł zatytułowany na portalu bank-nieruchomosci.pl

Najdroższe domy na świecie - TOP 10 (Ranking 2022)

TOP 10: Najdroższe domy na świecie. Jaki jest najdroższy? Jak wygląda top 10 najdroższych ...

Dołącz już dziś

Miej udział w dynamicznie rozwijającym się rynku nieruchomości